ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
1 กฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2 ที่มาผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th