ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2560 1281
2 ความมั่นคงในการทำงาน ยุค 4.0-ความท้าทายและทางออก 45
3 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 70
4 การยื่นคำร้องการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 70
5 จำนวนองค์การแรงงานทั่วราชอาณาจักร 78
6 รองอธิบดี กสร.หารือสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์พร้อมผู้บริหารบริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ ๒๒๒ 60
7 เปิดรับสมัครเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ 324
8 การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 666
9 ผู้ตรวจราชการ กสร. เป็นประธานและเปิดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี 83
10 ประชุมภาคีแรงงานร่วมกับสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย 139
11 การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 127
12 พิธีเปิดและร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการจัดตั้งบริษัท เอดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำกัด 86
13 การประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 144
14 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการเลือกตั้ง และประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 205
15 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 203
16 การประชุมคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 217
17 คำปราศรัยเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560 187
18 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 241
19 ขอเชิญรับชมรายการ เดินหน้าประเทศไทย ตอน เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน 89
20 แรงงานมีความสำคัญอย่างมากต่อความมั่นคง ความก้าวหน้า ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 97

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th