ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อธิบดีกสร.ร่วมบันทึกเทปรายการ "เพื่อประชาชน" ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 13
2 สาร รมว.แรงงาน เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560 17
3 สรส.ปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในกลุ่มกิจการยานยนต์ 24
4 ประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560 23
5 โครงการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเลือกตั้ง คณะกรรมการไตรภาคี สังกัดกระทรวงแรงงาน 56
6 ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2560 65
7 แรงงาน จัดสัมมนาไตรภาคี รับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายรัฐวิสาหกิจฯ 62
8 กสร. ร่วมมือ โตโยต้า จัดโครงการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน 70
9 กระทรวงแรงงาน จัดงาน “วันสตรีสากล” ชูสตรีทำงานยุคใหม่ขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 91
10 เปิดรับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 297
11 ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 82
12 การประชุมคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 93
13 อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานการข่าว เพื่อการปฏิบัติงานเชิงรุกรองรับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 หลักสูตรการวิเคราะห์ข่าว 78
14 ประกาศการนับคะแนนการสรรหาผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 82
15 ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 175
16 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างสถานประกอบกิจการให้มีแนวทางการปฏิบัติตามหลักสุจริตใจ 178
17 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ 212
18 จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560 ให้แก่ส่วนภูมิภาค 250
19 จัดอบรมหลักสูตรการบริหารสหภาพแรงงานเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 218
20 จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560 205

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th