ข้อขัดแย้งและการผละงาน

ข้อขัดแย้ง  หมายความว่า ความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการระงับข้อพิพาทแรงงาน

การผละงาน  หมายความว่า การที่ลูกจ้างรวมตัวกันไม่ทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อขัดแย้งที่ไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการระงับข้อพิพาทแรงงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อขัดแย้งและการผละงาน ปี 2558 119
2 ข้อขัดแย้งและการผละงาน ปี 2557 537
3 ข้อขัดแย้งและการผละงาน ปี 2556 578
4 ข้อขัดแย้งและการผละงาน ปี 2555 707
5 ข้อขัดแย้งและการผละงาน ปี 2554 803
6 ข้อขัดแย้งและการผละงาน ปี 2553 1537
7 ข้อขัดแย้งและการผละงาน ปี 2552 1010
8 ข้อขัดแย้งและการผละงาน ปี 2551 1238
9 ข้อขัดแย้งและการผละงาน ปี 2550 1116
10 ข้อขัดแย้งและการผละงาน ปี 2549 1100
11 ข้อขัดแย้งและการผละงาน ปี 2548 1144
12 ข้อขัดแย้งและการผละงาน ปี 2547 1177
13 ข้อขัดแย้งและการผละงาน ปี 2546 1180
14 ข้อขัดแย้งและการผละงาน ปี 2545 1332

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th