เอกสารเผยแพร่

 

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คู่มือการบริหารสหภาพแรงงาน (2557) 532
2 ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงานสัมพันธ์ (2557) 368
3 คณะกรรมการลูกจ้าง (2557) 253
4 การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ (2557) 267
5 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 559
6 Labour Relations Committee 519
7 Procedure of Changing on Condition of Employment in a correct way 448
8 The Process of Labour Union Registration 487
9 แนะนำภารกิจแรงงานสัมพันธ์ 616
10 เครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ 514
11 ข้ออ้างในการคัดค้านและเหตุผลหักล้าง ILO ฉบับ 87 และ 98 430
12 ทำไมจึงควรให้สัตยาบัน ILO ฉบับ 87 และ 98 424
13 ทำความรู้จักอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 393
14 รวมกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 966
15 รายงานสรุปผลการสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนฯ 944
16 ถาม-ตอบ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ที่ควรรู้ 3365
17 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างอย่างถูกวิธี 5028
18 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 7053
19 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 2367
20 การแรงงานสัมพันธ์พื้นฐาน 3789

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th