เอกสารเผยแพร่

 

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คู่มือการบริหารสหภาพแรงงาน (2557) 477
2 ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงานสัมพันธ์ (2557) 347
3 คณะกรรมการลูกจ้าง (2557) 238
4 การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ (2557) 252
5 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 533
6 Labour Relations Committee 506
7 Procedure of Changing on Condition of Employment in a correct way 439
8 The Process of Labour Union Registration 470
9 แนะนำภารกิจแรงงานสัมพันธ์ 601
10 เครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ 501
11 ข้ออ้างในการคัดค้านและเหตุผลหักล้าง ILO ฉบับ 87 และ 98 415
12 ทำไมจึงควรให้สัตยาบัน ILO ฉบับ 87 และ 98 412
13 ทำความรู้จักอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 380
14 รวมกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 951
15 รายงานสรุปผลการสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนฯ 927
16 ถาม-ตอบ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ที่ควรรู้ 3293
17 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างอย่างถูกวิธี 4958
18 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 6851
19 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 2354
20 การแรงงานสัมพันธ์พื้นฐาน 3773

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th