เอกสารเผยแพร่

 

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คู่มือการบริหารสหภาพแรงงาน (2557) 397
2 ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงานสัมพันธ์ (2557) 283
3 คณะกรรมการลูกจ้าง (2557) 209
4 การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ (2557) 223
5 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 478
6 Labour Relations Committee 480
7 Procedure of Changing on Condition of Employment in a correct way 415
8 The Process of Labour Union Registration 441
9 แนะนำภารกิจแรงงานสัมพันธ์ 567
10 เครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ 468
11 ข้ออ้างในการคัดค้านและเหตุผลหักล้าง ILO ฉบับ 87 และ 98 391
12 ทำไมจึงควรให้สัตยาบัน ILO ฉบับ 87 และ 98 385
13 ทำความรู้จักอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 344
14 รวมกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 917
15 รายงานสรุปผลการสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนฯ 903
16 ถาม-ตอบ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ที่ควรรู้ 3223
17 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างอย่างถูกวิธี 4854
18 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 6549
19 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 2315
20 การแรงงานสัมพันธ์พื้นฐาน 3736

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th