วีดีทัศน์

   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สปอตโทรทัศน์ เรื่อง CSR สิทธิแรงงาน 1731
2 สารคดี เรื่อง การเจรจาต่อรองโดยหลักสุจริตใจ 3073

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th