บทความประจำ

 

โดย

ยุทธการ  โกษากุล

สำนักแรงงานสัมพันธ์

                                                                                 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การวิเคราะห์ความหมายของการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เพื่อกำหนดปัจจัยความสำเร็จในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ 346
2 รวมเล่ม "แรงงานสัมพันธ์เชิงบริหาร :เส้นทางการอยู่ร่วมกันของนายจ้างลูกจ้าง" 960
3 บทที่ 10 สัมผัสทางแรงงานสัมพันธ์ 1374
4 บทที่ 9 วุฒิภาวะทางแรงงานสัมพันธ์ 1354
5 บทที่ 8 วัฒนธรรมการคิดแบบแรงงานสัมพันธ์ 1545
6 บทที่ 7 คุณค่าของแรงงานสัมพันธ์ 1979
7 บทที่ 4 - 5 - 6 3751
8 บทที่ 3 รูปธรรมของแรงงานสัมพันธ์กับความสำคัญในเชิงบริหาร 3109
9 บทที่ 2 สถานะของแรงงานสัมพันธ์ 8098
10 บทที่ 1 ความเป็นมาของแรงงานกับแรงงานสัมพันธ์ 9488

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th