Information Center

หน่วยงานภายในสำนักแรงงานสัมพันธ์

Post on 21 กันยายน 2560
by Strategy Group
ฮิต: 6140

 

กลุ่มงาน โทรศัพท์  โทรสาร 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์แรงงานสัมพันธ์ 0 2660 2160 0 2660 2160
  0 2660 2159  
     
กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานฯ 0 2660 2170  0 2660 2170
  0 2660 2166  
     
กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ 0 2660 2194 0 2660 2194
  0 2660 2193  
     
กลุุ่มงานทะเบียนกลาง 0 2660 2165 0 2660 2165
  0 2660 2161   
  0 2660 2162  
     
กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 0 2660 2188-9 0 2660 2188-9
  0 2660 2185  
     
กลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 0 2660 2153 0 2660 2153
  0 2660 2150-52  
     
งานบริหารทั่วไป 0 2660 2157 0 2660 2157
  0 2660 2156  
1216110
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
176
1079
29590
1178189
32155
26450
1216110

Your IP: 192.168.2.69
2022-12-10 03:17